Responsive image

Kontakt oss

Telefon: 99027703

ePost: post@totalmaskin.no

Post:

Totalmaskin AS

Hofstadvegen 38

7224 Melhus

Kontaktpersoner:

Håvard Myklebost       Tlf  99027703

Vi utfører alt innenfor disse områdene:
 •  Riving og demontering
 •  Transport 
 •  Massetransport og masseleveranser 
 •  Drenering 
 •  Grunn og utomhusarbeid 
 •  Masseutskiftning og planering 
 •  Betongarbeid 
 •  Mur-arbeid
 •  Maler arbeider
 •  Støttemurer 
 •  Belegningsstein 
 •  Beplantning 
 •  Felling av trær 
 •  Plenarbeid 
 •  Vei, vann og avløp 
 •  Tomtearbeid 
 •  Snørydding 
 •  Klargjøring for asfaltering 
 •  Drivstofftekniske anlegg 

 
Vi kan også tilby utleie av personell. 
 
TotalMaskin AS