Responsive image

Kontakt oss

Telefon: 99027703

ePost: post@totalmaskin.no

Post:

Totalmaskin AS

Hofstadvegen 38

7224 Melhus

Kontaktpersoner:

Håvard Myklebost       Tlf  99027703

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i vår daglige drift, og er alltid med helt fra planleggingsstadiet i nye prosjekter.

Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og det indre og ytre miljøet, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på byggeplassen. I tillegg til egne rutiner for HMS-arbeid i prosjektene,innretter vi oss alltid etter våre oppdragsgiveres krav og forventninger i hvert enkelt prosjekt.